Unikátne riešenia pre výučbu cudzích jazykov na celom svete použitím priamej metódy.

Direct Language Lab

Publikujeme učebnice na výučbu cudzích jazykov pre jazykové školy, firmy a poslucháčov na celom svete.
V súčasnosti spolupracujeme s 700 jazykovými školami vo viac ako 30 krajinách.
Našou misiou je jazykovým školám dodávať učebnice pre výučbu cudzích jazykov priamou metódou.
V našej ponuke máme učebnice pre výučbu angličtiny, francúzštiny, nemčiny, taliančiny, španielčiny, portugalčiny, poľštiny a ruštiny a okrem iného anglický jazyk pre oblasť podnikania.

www.dllab.eu

logo_direct_language_lab_n

okladki

 

Direct Language App

Tvoríme aplikácie pre učenie sa cudzích jazykov pre Android a iOS.

www.dlapp.eu

Direct Language Hub

Direct Language Hub je moderná e-learningová platforma pre výučbu cudzích jazykov priamou metódou.
Používaním nášho programu spoznáte rôzne prízvuky, vďaka čomu sa naučíte rozumieť ľudí z rôznych zákutí sveta.
Prostredníctvom otázok a odpovedí, ktoré sú základom priamej metódy, odzrkadľujeme prirodzený spôsob komunikácie.
Môžete študovať angličtinu, španielčinu, nemčinu a francúzštinu – takmer 20 rôznych kurzov je teraz k dispozícii.

www.dlhub.eu

logo_direct_language_hub_n

 

cyborgi

mala_iconka_01

Možno povedať, že hlavným cieľom priamej metódy je výučba schopnosti komunikácie v cudzom jazyku pri minimálnom používaní rodného jazyka počas vyučovania a naučiť sa isté jazykové reakcie. Vedie to k tomu, že rozmýšľame v jazyku, ktorý sa chceme naučiť a vďaka tomu ho jednoduchšie používame v praxi.

mala_iconka_02

Priama metóda kladie veľký nátlak na prax a ústnu formu – počúvanie a hovorenie.Približne 80% hodín vyučovania má ústnu formu s lektorom, ktorá spočíva na kontrolovanom dialógu, kde lektor kladie otázky podľa skôr zavedenej slovnej zásoby aj gramatické úlohy. Vďaka tomu je látka precvičovaná v praxi aj v príslušnom kontexte.

mala_iconka_03

Najlepším spôsobom pre výučbu cudzieho jazyka je hovorenie v tomto jazyku. Poslucháči sa aktívne zúčastňujú na vyučovacích hodinách, odpovedajú plnou formou na otázky učiteľa, aby sa im čas hovorenia predlžil a okrem iného cvičia čo najviac slov a gramatických štruktúr.
Konštatujeme, že slovná zásoba je dôležitejšia ako gramatika a najdôležitejšie je hovorenie.

This website uses cookies in order to carry out services and in accordance with Cookie Policy. You may determine the conditions of storage and access to cookies in your browser.