Unikátní řešení pro výuku cizích jazyků na celém světě s použitím přímé metody.

Direct Language Lab

Publikujeme učebnice pro výuku cizích jazyků pro jazykové školy, firmy a posluchače na celém světě.
V současnosti spolupracujeme s 500 jazykovými školami ve více než 30 zemích.
Naším posláním je poskytovat jazykovým školám učebnice pro výuku cizích jazyků přímou metodou.
Naše nabídka zahrnuje učebnice pro výuku angličtiny, němčiny, španělštiny, ruštiny, francouzštiny a také obchodní angličtiny.

www.dllab.eu

logo_direct_language_lab_n

okladki

 

logo_a_mobile_application_n

Direct Language App

Nyní můžete samostatně zdokonalovat Vaši anglickou výslovnost s použitím Direct Speech Trainer, naučit se a zapamatovat si téměř 3000 anglických slovíček rozdělených do přehledných kategorií pomocí Direct Language English.

www.dlapp.eu

Direct Language Hub

Direct Language Hub je moderní platforma pro e-learning výuku cizích jazyků na základě pravidel přímé metody.
S použitím našeho programu poznáte různé přízvuky a díky tomu se naučíte rozumět lidem z různých částí světa.
Formou otázek a odpovědí, které jsou základem přímé metody, odrážíme přirozený způsob komunikace.
Nabízíme internetové kurzy pro jednotlivce a firmy. Dostupné jsou tyto kurzy: Obecná angličtina, Tématická angličtina, Obecná španělština.

www.dlhub.eu

logo_direct_language_hub_n

 

cyborgi

mala_iconka_01

Můžeme říci, že hlavním cílem přímé metody je výuka dovednosti komunikovat v cizím jazyce snížením používání mateřského jazyka při vyučování na minimum a vytvoření určitých jazykových reflexů. Vede to k myšlení v jazyce, který se chceme naučit, a díky tomu jej pak můžeme snadno používat v praxi.

mala_iconka_02

Přímá metoda klade velký důraz na praxi a používání mluveného jazyka – poslouchání a mluvení. Asi 80% lekce tvoří ústní práce s lektorem, jejímž obsahem je kontrolovaný dialog, ve kterém lektor klade otázky na základě dříve prezentované slovní zásoby a gramatické látky. Tímto způsobem je nová látka procvičována nejen v praxi, ale také ve správném kontextu.

mala_iconka_03

Nejlepší metodou, jak se naučit cizímu jazyku je prostě mluvit ním. Posluchači se aktivně účastní výuky, odpovídají na otázky učitele celými větami tak, aby se prodloužila doba mluvení, a aby si procvičili co nejvíce slovíček a gramatických tvarů.
Shrneme-li to, pak je slovní zásoba důležitější než gramatika a nejdůležitější je mluvení.

This website uses cookies in order to carry out services and in accordance with Cookie Policy. You may determine the conditions of storage and access to cookies in your browser.